Algemeen

Nieuws van de Open Inloop Brachterbeek


In de maand juni worden in het Baekerhoes weer twee Open inloopmiddagen georganiseerd. Op woensdag 12 juni wordt de Open inloop vanaf 12.15 uur voorafgegaan door een bijeenkomst van het Samen eten-project. Mensen die aan het Samen eten willen deelnemen kunnen dit tot uiterlijk 9 juni aangeven bij bij Corry Cox (tel. 465201 of 06-53705201).
De tweede open inloopmiddag is op woensdag 26 juni.
Zoals gebruikelijk begint de Open inloop om 14 uur. De Open inloop is voor elke belangstellende vrij toegankelijk.

In de maand juli zal er slechts één open inloopmiddag zijn en wel op 9 juli. Ook die bijeenkomst wordt voorafgegaan door het Samen etenproject.
|Doorsturen

Agenda


>>> Klik hier voor de complete Agenda.
Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties